Candelis

การพัฒนาเนื้อหาและผลิตภัณฑ์เครื่องหอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

The Development of Content and Incense Products on Social Media

 

เพราะจุดเริ่มต้นของการพักผ่อน สร้างเองได้ง่ายๆจากการมีช่วงเวลาดีๆที่บ้านของทุกคน

 

แบรนด์ Candelis เกิดขึ้นจากการนำไอเดียด้านการออกแบบเทียนหอมมาทำเป็นเทียนหอมออร์แกนิค ที่ผลิตจากไขถั่วเหลืองธรรมชาติ จุดแล้วไม่มีควันดำ ซึ่งเป็นทางเลือกสุขภาพดีที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำมาสร้างสรรค์ศิลปะแห่งการผสานกลิ่นหอมที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ในทุกๆวัน จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เทียนหอมที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียกว่า 7 Series Collection 7 วัน 7 กลิ่น ที่มีความหอมแตกต่างกันไปในแต่ละวัน เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในทุกๆวันให้เป็นวันที่ดีอยู่เสมอ

 

อีกทั้งยังมีบริการพิเศษที่ลูกค้าสามารถเลือกซ่อนข้อความไว้ในเทียนได้ เมื่อจุดไฟ ข้อความจะค่อยๆปรากฎขึ้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของขวัญหรือของที่ระลึกสุดพิเศษ ซึ่งแบรนด์ Candelis จะดำเนินธุรกิจโดยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทียนหอมออร์แกนิคและการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีประโยชน์กับกลุ่มคนที่สนใจและชื่นชอบผลิตภัณฑ์เครื่องหอม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2 ช่องทาง ได้แก่ Facebook Fanpage และ Instagram โดยการสร้างเนื้อหาที่มีความรู้ ความแปลกใหม่ ให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วม ติดตามข้อมูลต่างๆของแบรนด์ เพื่อสร้างฐานธุรกิจให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆและนำไปสู่การเพิ่มความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ์เครื่องหอมในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างคอนเทนต์สำหรับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เทียนหอมและสร้างมูลค่าโดยการซ่อนข้อความที่ลูกค้าสามารถเลือกใส่ลงไปได้
 3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีส่วนร่วมกับธุรกิจเทียนหอมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ลูกค้าได้ข้อมูล ความรู้ในสิ่งที่นำเสนอ
 2. ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกสุขภาพสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องหอมและเป็นของขวัญ ที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้
 3. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ

 

 

 

 

 • จินตนา เพชรทวงค์ (ลูกเกด)

  [email protected]

  087-7221881 jplookked
 • กมลชนก นิสดล (มิ้นโตะ)

  [email protected]

  0991052282 mint_y

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น