Cozy Cosmetics

การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ Cozy Cosmetics

เพื่อเป็นตัวแทนในการจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ไทย

The creation and development of Cozy Cosmetics website in Thailand

 

ในปัจจุบันเครื่องสำอางถือเป็นปัจจัยสำสำคัญในการดำเนินชีวิตสำหรับคนที่รักสวยรักงามเนื่องจากในทุกๆวันพวกเขาต้องออกไปทำงานหรือกิจกรรมต่างๆนอกบ้านซึ่งการมีภาพลักษณ์ที่ดีทำให้เกิดความมั่นใจและกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตได้มากขึ้นเพราะการแต่งหน้าสามารถที่จะปกปิดจุดบกพร่องบนใบหน้าได้และยังปกปิดแสงแดดหรือมลภาวะได้อีกด้วย

ดังนั้นการแต่งหน้าถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคคลนั้น ได้มากขึ้นและยังสามารถสร้างสเน่ห์และความประทับใจได้ตั้งแต่แรกเห็น รวมไปถึงยังช่วยเพิ่มโอกาสดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครงานรวมถึงอาชีพที่จะต้องใช้หน้าตาในการทำงานอีกทั้งการแต่งหน้ายังมีเทรนด์ใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ติดตามตามอยู่เสมอดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ เลือกทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเครื่องสำอางขึ้นมาเพื่อขายสินค้าโดยจะเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ไทยทั้งหมดเพราะคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเครื่องสำอางแบรนด์ไทยไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่จึงอยากที่จะสนับสนุนให้เครื่องสำอางแบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางให้กับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของความสวยความงามโดยจะมีการนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางหลักคือ Website Cozy Cosmetics และช่องทางรองคือ Instagram และ YouTube

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างเว็บไซต์Cozy Cosmetics สำหรับขายเครื่องสำอางแบรนด์ไทยให้แก่ผู้บริโภค
 2. เพื่อสร้างเนื้อหา คอนเทนต์ให้กับผู้บริโภคได้มีโอกาสตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ไทย
 3. เพื่อสนับสนุนเครื่องสำอางแบรนด์ไทย
 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องสำอาง

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้บริโภคซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์ Cozy Cosmetics
 2. ผู้บริโภคสนใจเนื้อหาคอนเทนต์และตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์ Cozy Cosmetics
 3. เครื่องสำอางแบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น
 4. สามารถนำพฤติกรรมลูกค้ามาพัฒนาเว็บไซต์ Cozy Cosmetics และ สินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

 

 • ธนัญชนก บุญเจริญพันธ์ทวี (บุ๊ค)

  [email protected]

  0894488666 bookiier
 • พรปวีรณ์ สุขนิวัตรศิริ (การ์ด)

  [email protected]

  0835541454 ggardps
 • ศิวกร นุ้ยศรีดา (ไผ่)

  [email protected]

  0831904829 bupai.kz

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น