PERFECT MATCH

การสร้างสรรค์แอปพลิเคชันสำหรับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม

“Perfect Match”

The Creation of a Application for Purchase Decision of Cosmetics “Perfect Match”

 

แอปพลิเคชัน Perfect Match เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการเลือกผลิตภัณฑ์และเฉดสีของเครื่องสำอางให้เหมาะกับสภาพผิวหน้าของผู้ใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาการเลือกซื้อเครื่องสำอางผิดเฉดสีและเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าไม่เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าของตนเอง โดยในแอปพลิเคชันมีเทคโนโลยี AI รองรับ จึงทำให้เกิดความแม่นยำในการสแกนผิวหน้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แอปพลิเคชัน Perfect Match ยังรวบรวมดีลเลอร์เครื่องสำอาง 2 รายใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ Eveandboy และ Sephora เพื่อนำสินค้ามาวางจำหน่ายภายในแอปพลิเคชัน โดยเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างสินค้าและบริการไว้ด้วยกัน จึงทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าและให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ความงามบนระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งภายในแอปพลิเคชันมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าและวิธีการแต่งหน้าในลุคต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้นำไปปรับใช้กับตนเอง รวมถึงยังมีบริการจ้างช่างแต่งหน้าที่เหมาะสมกับลุคที่ผู้ใช้งานต้องการอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
 2. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ด้านความงาม (Facial Care) ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคได้
 1. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภคที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ด้านความงาม

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นำข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์แอปพลิเคชัน
 2. ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามความต้องการของตนเอง
 3. นำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาแอปพลิเคชัน และวางแผนกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค

 

 

 

 • ฉัตรรดา วิชชุกิจ (มายด์)

  [email protected]

  0802042188 mamindmint
 • ศศิภา โพธิ์งาม (กิ๊ฟท์)

  [email protected]

  0945488894 Giftsasipa.
 • สุจิรา ทากาซึกิ (ยูกิ)

  [email protected]

  0647438444 yukijung.

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น